Predavanje na temu 'znanost i vjera' - akademik Vladimir Paar
24.03.2015.